فعالیت ها


توانمندی ها:
 1. طراحی و اجرای مراکز داده (Data Center)
 2. طراحی، پیاده سازی و به کارگیری رایانش ابری (Cloud Computing) در همه سطوح SaaS, PaaS, IaaS

 3. مشاوره، طراحی و اجرای خدمات کاوش کلان داده ها (Big Data)
 4. مشاوره، طراحی و پیاده سازی ابزارهای اختصاصی داده کاوی و پویش اطلاعات
 5. مشاوره، طراحی و پیاده سازی سامانه های مبتنی بر قابلیت دسترسی بالا

 6. مشاوره، طراحی و اجرای سامانه های مدیریت امنیت شبکه و مراکز داده
 7. امنیت اطلاعات، طراحی و پیاده سازی راهکارهای ارتقای آن (راه اندازی آزمایشگاه امنیت و انجام تست های فنی)

 8. طراحی شبکه های هاب (مکان یابی و تخصیص بهینه گره های جریان)

 9. مشاوره، طراحی و پیاده سازی نظام و سامانه های مدیریت دانش
 10. انجام مطالعات آینده پژوهی و تدوین اسناد برنامه ریزی راهبردی
 11. مشاوره، طراحی و پیاده سازی سامانه های مدیریت فرآیندهای سازمانی

 12. تولید محتوا، طراحی و پیاده سازی سامانه های آموزش الکترونیکی آنلاین
 13. مشاوره، طراحی و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری تخصصی

طرح های مطالعاتی مصوب شورای پژوهشی موسسه:
 1. مطالعات پایه طرح شبکه امداد تاکتیکی
 2. مطالعات پایه طرح ابر سلامت (اطلاعات پزشکی) و راهکارهای پیاده سازی
 3. مطالعات پایه طرح روش ها و ابزارهای شناسایی تقلب و تبانی در معاملات (مناقصه ها و مزایده ها)
 4. مطالعات پایه طرح کاربرد روش های داده کاوی در انواع خدمات بیمه ای
 5. مطالعات پایه طرح روش ها و ابزارهای طراحی شبکه های لجستیکی و توزیع
 6. مطالعات پایه شبکه های هوشمند انرژی و به کارگیری ابزارهای داده کاوی در آنها
 7. مطالعات پایه طرح کتابخانه الکترونیکی و خدمات ارزش افزوده مرتبط با رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان اثر
 8. گزارشات رصد فناوری اطلاعات و ارتباطات