طراحی و اجرای مراکز داده (Data Center)

طراحی، پیاده سازی و به کارگیری رایانش ابری (Cloud Computing) در همه سطوح SaaS, PaaS, IaaS

 

مشاوره، طراحی و اجرای خدمات کاوش کلان داده ها (Big Data)

مشاوره، طراحی و پیاده سازی ابزارهای اختصاصی داده کاوی و پویش اطلاعات

 مشاوره، طراحی و پیاده سازی سامانه های مبتنی بر قابلیت دسترسی بالا

 

مشاوره، طراحی و اجرای سامانه های مدیریت امنیت شبکه و مراکز داده

امنیت اطلاعات، طراحی و پیاده سازی راهکارهای ارتقای آن (راه اندازی آزمایشگاه امنیت و انجام تست های فنی)

 

طراحی شبکه های هاب (مکان یابی و تخصیص بهینه گره های جریان)

 

مشاوره، طراحی و پیاده سازی نظام و سامانه های مدیریت دانش

انجام مطالعات آینده پژوهی و تدوین اسناد برنامه ریزی راهبردی

مشاوره، طراحی و پیاده سازی سامانه های مدیریت فرآیندهای سازمانی

 

تولید محتوا، طراحی و پیاده سازی سامانه های آموزش الکترونیکی آنلاین

مشاوره، طراحی و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری تخصصی