موسسه پژوهشی طاها به منظور تامین نیروی پژوهشی مورد نیاز خود از میان دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی هیات علمی جذب می نماید.

 

موسسه پژوهشی طاها به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخش پژوهش از میان دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به شرح زیر هیات علمی جذب می نماید. علاقمندان می توانند حداکثر تا 10 مهرماه با مراجعه به سامانه فراخوان جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ثبت اطلاعات و تقاضای خود اقدام کنند.

 

نام رشته دکترا کارشناسی ارشد گرایش ها
مهندسی کامپیوتر
3 1 تمامی گرایش ها
مهندسی فناوری اطلاعات
2 1 تمامی گرایش ها
مهندسی برق
- 1 الکترونیک / مخابرات
علوم ارتباطات
- 1 تمامی گرایش ها